• Bantuan kerusi roda

Keahlian Persatuan KER1M

Dimaklumkan bahawa Persatuan ini juga memberikan khidmat nasihat kepada individu yang memerlukan pendapat atau memerlukan maklumat mengenai apa-apa permohonan atau tata cara mengurus dan mendapatkan kelulusan untuk sesuatu permohonan. Perkhidmatan yang ditawarkan adalah seperti berikut:-

Syarat-syarat Keahlian / Membership Terms:

Keahlian AHLI KEHORMAT akan ditawarkan secara jemputan oleh Ahli Jawatankuasa Tertinggi KER1M kepada individu yang telah membuat sumbangan kebajikan untuk pembangunan persatuan dan juga ahli-ahli.

HONORARY MEMBERSHIP will be offer by invitation from KER1M High Committee Members to the person who has made the charity contribution for the association and members development. 

Individu yang dijemput untuk dilantik sebagai Ahli Kehormat mestilah seorang yang telah berjasa kepada masyarkat dan Negara serta bersih daripada sebarang rekod atau aktiviti jenayah

The person who invited to be appoint as Honorary Member must be a person that has deserving to the society and country and also clean from any crime record or activities

 

AHLI BIASA

AHLI BIASA

KAD AHLI BIASA - ORDINARY MEMBER (SAH 1 TAHUN/ VALID 1 YEAR).

Keahlian ini diberikan kepada sukarelawan yang berdaftar dengan Persatuan. Kad ini tidak mempunyai manfaat diskaun dan kelebihan .

Kegunaan kad ini hanya digelar sebagai Ahli Sahaja apabila sertai program-program anjuran Persatuan.

Topi & Seragam Program/ Cap & Activity Uniform

Sijil Penyertaan / Certificate of Participation

Perlindungan Insuran PA Bernilai RM 5,000/ PA Insurance Coverage worth RM 5,000

Read more


AHLI KEHORMAT

AHLI KEHORMAT

KAD AHLI KEHORMAT – HONORARY MEMBER (SAH 3 TAHUN/VALID 3 YEARS)

Sumbangan diterima resit pengecualian cukai / Tax Exempted Receipts for Donation

Surat Perlantikan Rasmi Ahli Kehormat / Membership Appointment Letter

Kad Pengenalan Khas Ahli Kehormat/ Member Special Identification Card

Pelekat Kereta / Car Sticker

Sijil Penghargaan/ Certificate

Diskaun Hotel / Hotel Discounts (20%-40%)

Rayuan Penyelesaian Saman Polis (Untuk Ahli Sahaja) / PDRM Summonses Compound (Only For Member)

Perlindungan Insuran PA Bernilai RM 20,000/ PA Insurance Coverage Worth RM 20,000

Read more


AHLI KEHORMAT VIP

AHLI KEHORMAT VIP

KAD AHLI KEHORMAT VIP – HONORARY VIP MEMBER

Sumbangan diterima resit pengecualian cukai / Tax Exempted Receipts for Donation

Surat Perlantikan Rasmi Ahli Kehormat / Membership Appointment Letter

Kad Pengenalan Khas Ahli Kehormat/ Member Special Identification Card

Pelekat Kereta / Car Sticker

Sijil Penghargaan/ Certificate

Diskaun Hotel/ Hotel Discounts (50%70%)

Lambang Kereta ‘VIP’ / ‘VIP’ Car Crest

Topi dan Kemeja Seragam ‘ VIP’/ Cap and Uniform Shirt

Rayuan Penyelesaian Saman Polis (Untuk Ahli Sahaja) / PDRM Summonses Compound (Only For Member)

Pengiring Trafik Khas / Police Traffic Escort for special Occasion

Khidmat Nasihat Guaman & Hal Ehwal Kerajaan / Special Advice on Legal Terms & Government Related Matters)

Sokongan Untuk Penganugerahan Pingat Kebesaran /Support For Special Highest Award

Surat Sokongan / Supporting Letter

Jemputan Khas Ke Majlis & Program / Special Invitation To Attend Event

Perlindungan Insuran PA Bernilai RM 50,000/ PA Insurance Coverage Worth RM 50,000

Read more

PrintEmail

Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - UK Gambling Websites Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.